Kup bez prowizji

Kilka słów o programie Kup bez prowizji

W odpowiedzi na zmiany zachodzące w ostatnim czasie na rynku nieruchomości (wzrost wymagań uczestników transakcji, duże koszty związane z nabywaniem czy wynajmowaniem nieruchomości) postanowiłam rozszerzyć swoje usługi o nową ofertę Kup bez prowizji. 

Wychodząc na przeciw klientom Kupującym (ze względu na wysokie koszty, które ponoszą przy nabywaniu czy wynajmowaniu nieruchomości)  wybrane oferty naszego biura nieruchomości zostały objęte pilotażowym programem "Kup bez prowizji" od grudnia 2017r. Jest nowa oferta w naszym biurze i zakładamy, że pilotażowy program potrwa do końca lutego 2018r. z możliwością przedłużenia lub pozostawienia na stałe w naszej ofercie jeżeli będzie cieszyć się zainteresowaniem wśród klientów. 

Oznacza to, że wynagrodzenie dla biura pokrywa strona Sprzedająca. W takiej sytuacji klient kupujący czy też najemca podpisuje stosowne oświadczenie potwierdzające fakt zaprezentowania oferty nieruchomości. W cenie nieruchomości objętej programem "Kup bez Prowizji" nie ma żadnych ukrytych kosztów, nie odbiega ona od cen rynkowych tj. nie zawyżamy ceny sprzedawanej nieruchomości ukrywając w niej prowizję dla biura. 

Klientom kupującym, którzy byliby zainteresowani świadczeniem dla nich usług pośrednictwa (jeżeli posiadane w naszej bazie nieruchomości objęte programem "Kup bez prowizji" nie spełniają ich wymagań) proponujemy zawarcie umowy pośrednictwa, wyszukanie odpowiedniej nieruchomości, indywidualne określenie zakresu usług i wysokości prowizji dla biura, płaconej po sfinalizowaniu transakcji. Zatem moim celem, jest dążenie do sytuacji, w której jeden pośrednik reprezentuje jedną stronę transakcji i ta strona, która zleca wykonanie usługi (pośrednictwo w zakupie, sprzedaży, najmie czy wynajmie) zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia dla biura. 

Uważam, że takie podejście jest bardziej transparentne i zachęcające do zakupu nieruchomości, jeżeli jedyną przeszkodą dla kupującego czy najemcy byłoby zapłacenie biuru wynagrodzenia. Ponadto takie rozwiązanie może być nawet korzystniejsze dla właściciela nieruchomości, który zleca sprzedaż, gdyż jego oferta znajduje szersze grono zainteresowanych i prawdopodobnie skraca czas sprzedaży.

Niemniej jednak należy pamiętać, że pobieranie prowizji od obu stron transakcji jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odnoszę jednak wrażenie, obserwując trendy na zachodnich rynkach nieruchomości, że taki model współpracy w niedługim czasie, mówiąc kolokwialnie odejdzie do lamusa.

Zachęcam Państwa do skorzystania z ofert mojego biura.
Z poważaniem,

Natalia Adamek-Drabik