Kup bez prowizji

Kilka słów o programie Kup bez prowizji

Wybrane oferty oznaczone pieczątką „Bez prowizji od Kupującego” możemy zaoferować bez pobierania prowizji od klienta kupującego.

Oznacza to, że wynagrodzenie dla biura pokrywa strona Sprzedająca. W takiej sytuacji klient kupujący czy też najemca podpisuje stosowne oświadczenie potwierdzające fakt zaprezentowania oferty nieruchomości. W cenie nieruchomości objętej programem "Kup bez Prowizji" nie ma żadnych ukrytych kosztów, nie odbiega ona od cen rynkowych tj. nie zawyżamy ceny sprzedawanej nieruchomości ukrywając w niej prowizję dla biura.

Klientom kupującym, którzy byliby zainteresowani świadczeniem dla nich usług pośrednictwa (np. jeżeli posiadane w naszej bazie nieruchomości objęte programem "Kup bez prowizji" nie spełniają ich wymagań lub po prostu priorytetem jest bezpieczeństwo przy zawieraniu umowy sprzedaży czy najmu ) proponujemy podpisanie umowy pośrednictwa, wyszukanie odpowiedniej nieruchomości, indywidualne określenie zakresu usług i wysokości prowizji dla biura, płaconej po sfinalizowaniu transakcji.

O co chodzi za tą prowizją? Biuro nieruchomości pobiera wynagrodzenie za wykonane usługi (zakres czynności pośrednictwa i wynagrodzenie określa umowa pośrednictwa) i ponosi odpowiedzialność - to jest słowo klucz do zrozumienia całej istoty honorarium dla biura - gwarantujemy Państwu przede wszystkim bezpieczeństwo przy zawieraniu umów. Dlatego posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Żeby klient mógł być objęty działaniem polisy, konieczne jest zawarcie umowy pośrednictwa. 

Zachęcam Państwa do skorzystania z ofert mojego biura.
Z poważaniem,

Natalia Adamek-Drabik